TÜP BEBEK TEDAVİSİNDE LABORATUVAR İŞLEMLER

TÜP BEBEK TEDAVİSİNDE LABORATUVAR  İŞLEMLER

 

Yumurta toplama işleminde aspire edilen follikül sıvıları laboratuvarda embriyolog tarafından stereo  mikroskop altında incelenir ve sıvıdaki yumurtalar tek tek bulunup kültür mediumu (özel sıvılar) ortamına taşınır. Daha sonra yumurtaları içeren kültür mediumları inkübatöre yerleştirilir. 

 

ICSİ (mikro enjeksiyon) işlemi yapılacak embriyolar belli bir süre (2-4 saat) inkübatörde kaldıktan sonra yine stereo mikroskop altında çevrelerindeki kumulus hücrelerinden ayıklanır (hiyaz işlemi) ve yumurtaların kalitesi değerlendirilir. Olgunluğunu tamamlamış yumurtalar (metafaz II) İCSİ işemi için hazır olan embriyolardır. Bunlar kısa bir süre uygun kültür ortamı içerisinde inkübatörde bekletildikten sonra ICSI (mikro enjeksiyon) işlemine başlanır.

 

İCSİ inverted mikroskop altında mikromanüpülatör yardımı ile yapılır. Her yumurtanın içine yalnız bir sperm enjekte edilir. Sperm seçerken hareketli ve morfolojisi en düzgün olanlar seçilmeye çalışılır. İCSİ işlemi tamamlandıktan sonra enjekte edilmiş yumurtalar uygun kültür ortamına taşınarak inkübatöre yerleştirilir.

 

İMSİ (intracytoplasmic morphologically selected sperm injection) yöntemi ile  sperm 6000-8000 kat büyütülerek daha sağlıklı görünen  spermler seçilebilir. Erkek faktörünün belirgin olduğu hastalarda kullanılabilir.

 

İCSİ yerine IVF (konvasyonel tüp bebek) yapılacaksa hiyaz işlemi yapılmaz. Yumurta toplama işlemi sonrası 4 saat inkubatörde bekletilen yumurtalar daha sonra spermle insemine edilerek ( bir araya getirilerek) tekrar inkübatöre yerleştirilir.

 

İCSİ işlemi veya konvasyonel İVF’ten 18-19 saat sonra mikroskop altında döllenme (fertilizasyon) değerlendirilir ve her embriyo için ayrı ayrı embriyo kalitesi not edilir, kültür ortamı değiştirilir ve tekrar embriyolar inkubatöre yerleştirilir. Embriyo  gelişimi günlük olarak takip edilir ve her gün embriyo kalitesi not edilir.

 

Eğer blastokist aşamasına gidilecekse (3. günün ötesi), 3. günde embriyolar blastokist  kültürüne nakil edilerek inkubasyona devam edilir.

 

Transfer günü hastanın durumuna   göre değişebilir (2. gün, 3. gün veya 5. gün olabilir). Transfer edilecek embriyo sayısına kadının yaşına ve  önceki  deneme sayısına  göre, tüp bebek doktoru  ve embriyolog birlikte karar verir. Embriyolar arasından en kaliteli olanlar ve günlük takiplerdeki gelişimleri en iyi olanlar seçilir. Seçilmiş embriyolar embriyolog tarafından transfer kültürü ile yıkandıktan sonra transfer kateterine yüklenir ve transfer işlemi için hazır bekleyen tüp bebek doktoruna  verilerek , ultrason  eşliğinde rahim içine embriyolar enjekte edilir. Transfer işleminden sonra transfer kateteri embriyolog tarafından kontrol edilir, kateterde embriyo kalmış ise  transfer tekrarlanır.

 

Embriyoskop yardımıyla embriyonun blastokist aşamasına gelene kadar olan gelişim süreci anlık izlenerek en sağlıklı embriyolar seçilip özellikle tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı olan hastalarda daha yüksek oranda gebelik elde etme şansı yakalanabilir.


yumurta toplama işlemi sonunda elde edilen yumurta

mikro-enjeksiyon işlemi (icsi)

mikro-enjeksiyon işlemi (icsi)

18. saateki döllenmiş yumurtanın görüntüsü

4 hücreli embriyo (2.gün)

8 hücreli embriyo (3.gün)

5.Gün embriyo (blastokist) fotoğrafı ilave edilecek

WhatsApp
+905322512920
İnstagram
fuateserol
imgKonum
Telefon
+905322512920
Facebook
feserol