GÜN GÜN TÜP BEBEK SİKLUSU

GÜN GÜN TÜP BEBEK SİKLUSU

 

1.gün

Gonadotropin hormonu  tedavisi (yumurtlama iğneleri) siklusun (adet kanamsının) 2-3. gününde başlar. Bu iğnelerle yumurtalıklarda çoğul folikül gelişimi sağlanır. Siklusun erken döneminde folliküller 2-4 mm civarındadır. Bu folliküllerde yumurtalar bulunmaktadır. Doğal bir siklusta her ay yalnızca bir folikül gelişerek kadın yalnızca bir olgun bir yumurta oluşturur, tüp bebek uygulamalarında  ise birden çok yumurtaya ihtiyacımız vardır. Yumurta sayısı artıkça gebelik şansı artmaktadır.

 

2-5.gün

Gonadotropin hormon tedavisi devam eder. Birçok follikül harekete geçer ve büyümeye başlar.

 

6.gün

Gonadotropin hormon  tedavisi devam eder. Bu arada büyümeye başlayan birçok folikülün üretimi sonucunda da vücuttaki östradiol hormonu seviyesi  artamaya başlar,  progesteron hormon düzeyleri düşüktür. Rahimde iç (endometrial) tabaka kalınlaşmaya başlamıştır. Endometrial tabaka 3 mm kalınlıktan, implantasyon öncesi 8-12 mm kalınlığa kadar ulaşır.

 

7.gün

Gonadotropin hormon  tedavisi devam eder. Bu günlerde öncü folikülün 12-14 mm civarına ulaşması beklenir. Önde giden folikül 14 mm’ye ulaştığı zaman, foliküllerin kendi başına çatlamasını önlemek içim GnRH antagonisti olan iğneler tedaviye ilave edilir.

 

8.gün

Gonadotropin hormonu ve GnRH agtagonist tedavisi devam eder. Foliküllerin seçilme dönemi sona ermiştir. Folikül büyümeye devam ederken folikülün olgunlaşma dönemi başlamıştır.

 

9-10.gün

Gonadotropin hormon  tedavisi devam eder. Gelişmekte olan foliküller büyümeye devam eder.

 

11.gün

Folliküller nerdeyse olgunlaşmış durumdadır, östardiol seviyeleri en üst düzeylere ulaşmıştır. Rahimde endometrial tabaka kalınlaşmaya devam eder. Önde giden foliküller 17-18  mm’yi aştığı zaman HCG hormonu uygulanarak  gelişen foliküllerin olgunlaşmasındaki son aşama tamamlanır. HCG hormonu  uygulamasında 34-36 saat sonra yumurta toplama işlemi programlanır.

 

12.gün

Folikül ve yumurtalar toplanmadan önceki olgunlaşma basamaklarının son dönemlerini geçirmektedir.

 

13.gün

Yumurtlama gerçekleşmeden önce  uzun bir iğne ile genel anestezi altında foliküllerdeki yumurtalar aspire edilir. Laboratuvarda yumurtalar ve spermler embriyo geliştirmek amacıyla bir araya konurlar. Her yumurta 50.000 sperm ile birlikte inkübe edilir. Bu işlem IVF-in vitro fertilizasyon (tüp bebek) denir. Eğer sperm sayısı az ise yumurtalar İCSİ-intra sitoplazmik sperm injeksiyonu (mikroenjeksiyon) yöntemi ile döllendirilir.  Mikroenjeksiyon işleminde  her yumurtanın içerisine bir sperm enjekte edilir. Eğer döllenme gerçekleştiyse inkübasyondan 12-18 saat sonra gözlenebilir. Yumurta toplama günü veya ertesi günü progesteron hormonu  tedavisine başlanır. Progesteron hormonunun vajinal yoldan kullanılması veya iğne şeklinde yapılması gerekir.  Progesteron hormonu endometrial tabakanın atılmasını, dökülmesini önleyerek implantasyonun olmasına ve gebeliğin devamına olanak sağlar. Progesteron hormon düzeylerinin artmasıyla endometriumda luteal faz başlamaktadır.

 

14.gün

Progesteron hormon tedavisine devam edilir. Laboratuvarda döllenme teyit edilir. 24 saat sonra da döllenen yumurta iki hücreli bir embriyo haline gelir.

 

15.gün

Progesteron hormon tedavisine devam edilir. Laboratuvardaki 2 hücreli embriyo tekrar bölünerek 4 hücreli bir embriyo halini alır. Bu ikinci gün embriyosudur.

 

16-18gün

Progesteron hormon tedavisine devam edilir. Embriyo 8 hücreli olmuştur. Bu üçüncü gün embriyosudur.   Hastanın durumuna göre üçüncü gün veya  blastokist dediğimiz beşinci gün embriyosu transfer edilir. Hasta 35 yaşın altındaysa ilk uygulamada tek embriyo, 35 yaşın üzerinde ise iki embriyo transfer edilir. Transfer işleminde anestezi gerekmez ve idrar kesesi dolu vaziyette  ultrason eşliğinde yapılır. Hastada PGT (genetik test) yapılacak ise  blastokist aşamasındaki embriyodan biyopsi alınarak embriyo dondurulur  ve transfer genetik testin sonucu çıktıktan sonra hasta tekrar donmuş embriyo transferine hazırlanarak sağlıklı embriyo transfer edilir.

 

19.gün

Progesteron hormon tedavisine devam edilir. Progesteron  hormonu ile desteklenen endometrium siklusun 19. günü 8-12 mm kalınlığa ulaşmıştır.

 

20.gün

Progesteron hormon tedavisine devam edilir. Uterus içerisinde birçok hücreden oluşan blastokist, çevresinde zona pelisuda adı verilen kabuktan sıyrılarak implantasyona hazır hale gelir. Bu aşamada artık blastokist uterusun endometrial tabakasına yerleşmeye hazırdır. Embriyo endometriuma yapışmadan önce rahim içerisinde 3-4 gün yüzebilir, bu sürede hücreler ise bölünmeye devam eder.

 

21.gün

Progesteron hormon tedavisine devam edilir. Embriyo rahmin endometrial tabakasına implante olur. Embriyonun en sık implante olduğu noktalar rahmin üst ve arka bölümüdür.

 

22.gün

Progesteron hormon tedavisine devam edilir. Östrojen hormonu  düzeyleri ikinci defa en yüksek seviyeye ulaşmıştır. Progesteron hormonu  düzeyleri de en yüksek seviyededir. Embriyonun dış yüzeyinde bulunan özel hücreler artık endometriuma invaze olmaya  başlamıştır ve  embriyo implante olmaya başlamıştır.

 

23.gün

Progesteron hormon tedavisine devam edilir. Embriyo endometriuma yarı yarıya gömülmüş durumdadır. Embriyoda iki tip özel hüçre bulunmaktadır. Plasentayı oluşturacak olan trofoblastlar ve fetüsü oluşturacak "inner cell mass" yani iç hücre kitlesi.

 

24.gün

Progesteron hormon tedavisine devam edilir. Embriyo uterusun endometriail tabakasına tamamen gömülmüştür. Endometriumun yüzeyinde gözlenen tıkaç bize embriyonun implante olduğu noktayı göstermektedir. Uterus içerisindeki diğer blastokistler implantasyon özelliğine sahip değildir. Birçok vakada birden fazla embriyo transfer edilir ancak bunların hepsinde gebelik oluşmaz, çünkü bunların gelişimi durur ve endometriuma implante olmaz.

 

25.gün

Progesteron hormonu  tedavisine devam edilir. İmplante olmuş embriyoda daha da fazla sayıda hücreler oluşmaktadır. Plasenta "human chorionic gonatotropin" yani insan koryonik gonadotropini salgılamaya başlar. Bu hormon korpus luteumu destekleyerek korpus luteumun progesteron hormonu üretimini sağlar. Progesteron hormonu  ise endometrial tabakanın bütünlüğünü ve devamlılığını sağlar. İmplantasyon sonrasında HCG hormonu salgılanmaya başlandığında gebelik testi ile gebeliği tespit ederiz. Genellikle trasferden sonraki 11.günde gebelik testi gebe kalan hastalarda yükselir.

 

26.gün

Progesteron hormonu tedavisine devam edilir. İmplante olmuş embriyoda hücre bölünmesi devam etmektedir. Korpus luteum tarafından üretilen progesteron hormonu endometriumun dökülmesini önler.

 

27.gün

Progesteron hormonu  tedavisine devam edilir. İmplante olmuş embriyoda hücre bölünmesi devam etmektedir.

 

28.gün

Progesteron hormonu tedavisine devam edilir. İdrar veya kanda "human chorionic gonadotropin" in belirlenmesi gebeliğin oluştuğunu gösterir. Gebelik tespit edildikten  sonra progesteron hormonu tedavisine 10-12. haftaya kadar devam edilir. Bu haftadan sonra plasenta tarafında üretilen progesteron hormonu gebeliğin devamını sağlamaktadır.

 

 

WhatsApp
+905322512920
İnstagram
fuateserol
imgKonum
Telefon
+905322512920
Facebook
feserol